Coffed Coffee Roasters

Wsparcie i serwis

Klienci europejscy

szkolenie z działania urządzenia

transport wyposażenia

serwisowanie

kompatybilność z oprogramowaniem Artisan i Cropster

Klienci spoza Europy

montaż przez videokonferencje lub whatsapp

pomoc w organizacji transportu samolotem lub statkiem

serwis

szkolenie z używania urządzenia

kompatybilność z oprogramowaniem Artisan i Cropster

Klienci z Polski

szkolenia z obsługi

transport wyposażenia

serwis

kompatybilność z oprogramowaniem Artisan i Cropster

szkolenia z palenia kawy

Zapewniamy roczną gwarancję
na nasze urządzenia

Skontaktuj się

Skontaktuj się z naszym głównym sprzedawcą poprzez telefon
lub podany email